Home » » Lắp đặt camera trong nhà nuôi yến

Lắp đặt camera trong nhà nuôi yến

Written By Camera Bai Gon on Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019 | tháng 1 02, 2019

Lắp đặt camera trong nhà nuôi yến ở Ninh Thuận 
Camera thương hiệu Hikvision 

QUAN SÁT CHIM YẾN LÀM TỔ
Trong nhà nuôi yên là môi trường tối và ẩm vì vậy việc lựa chọn camera chất lượng để lắp đặt là vấn để rất quan trọng. 
Các vấn đề lắp camera trong nhà nuôi yên cần phải chú ý
1. thời gian chim bay đi ăn và thời gian chim bay về, để tránh làm chim sợ
2. Góc nhìn và môi trường
3. Chọn camera để lắp đặt


QUAN SÁT CHIM BAY RA VÀO

QUAN SÁT CHIM LÀM TỔ CHIM

Hỗ trợ trực tuyến